Ubezpieczenie

Uczniowie naszej szkoły są ubezpieczeni grupowo od następstw NNW : 

- polisa nr 92104440

Okres ubezpieczenia: 01.09.2018 - 31.08.2019


Poniżej znajdziecie Państwo informację, jak należy zgłosić szkodę.

Jakie dokumenty należy złożyć?

1.   wypełniony  wniosek o wypłatę świadczenia ( w załączniku )

2.   kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,

3.   kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

1.   Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@axa.pl

2.   Przesłać drogą listowną na adres:
 AXA TUiR S.A.
 ul. Chłodna 51
 00-867 Warszawa