DOLNOŚLĄSKI KONKURS PLASTYCZNY
"Psiaki, kociaki i inne zwierzaki"
Wiek: od 4 roku życia
Technika: dowolna - płaska
Format: A3, A4
Termin: 1.10.2019
www.mck.art.pl 

XVII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

"Tęczowy kalendarz"

Temat: praca powinna być ilustracją jednego z dwunastu miesięcy - marzenia, przygody i przeżycia, pokazanie piękna przyrody związane ze zmianami pory roku.

Wiek: od 6 roku życia

Technika: malarstwo, rysunek i inne techniki płaskie, trwałe i barwne

Format: A3 w poziomie

Termin: 21.10.2019

www.wdk2tychy.pl 

III MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY
" Rzeka dziedzictwo natury, kultury i tradycji"
Temat: przedstawienie piękna i majestatu polskich rzek w różnych porach roku, ukazanie jej form i zjawisk, różnych historii i tradycji przynależnych do danego regionu

Wiek: od 7 roku życia

Technika: malarstwo, rysunek i inne techniki barwne

Format: A3

Termin: 8.11.2019 
www.dklapy.pl/rzeka 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GEOGRAFICZNY "GEO - PLANETA"

Test dla klas V - VIII, składa się z dwóch części: pytań z zakresu znajomości geografii Polski i świata, zgodnie z programem nauczania dla każdej kategorii konkursowej uczestników, oraz zwięzłej części opisowej. 

Konkurs odbędzie się 26.11.2019

Wpłata - 5 zł do 4.10.2019

www.geo.suwikr.pl  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.